woensdag 5 juni 2019


Afbeeldingsresultaat voor wiskunde cartoon


Toepassingen :
- ongelijke verdeling- korting met procent en breuken.- bruto, tarra en netto.- mediaan en gemiddelde-afstand, snelheid, tijd.-mengsels- inkoopprijs, winst, verlies-prijs per kg - liter - metertip van de dag :180 euro min 1/5

maandag 3 juni 2019

Afbeeldingsresultaat voor meetkunde cartoon

Meetkunde :

- tip van de dag : waar of niet waar :

"je kan een gelijkzijdige rechthoekige driehoek tekenen."

Wat kennen/kunnen ?  Kijk eens naar je herhalingsbundel ;)


woensdag 29 mei 2019


Afbeeldingsresultaat voor Francais cartoon

Frans  schrijven: 3 juni 2019.


Herhaal vooral unité  15-16-17

1.  Kiezen uit de werkwoorden en vul de juiste vorm in de zin.  Past je werkwoord bij het onderwerp?

2.  Een luisteroefening : duid de kenmerken aan van de personen die beschreven worden.  (haar, kleur ogen, kledij....)

3. Vragen en antwoorden combineren.  Welke vraag past bij welk antwoord.

4. Woorden vertalen.

5.  Vertaling van woorden opzoeken in je boek.  (zie livre vanaf p. 103)

6. Zinnen vertalen en zinnen ontkennend maken ( ne...pas , ne....jamais)


7. De werkwoorden op -er vervoegen (denk aan de truc met de uithangen)
    De werkwoorden être - avoir  - aller vervoegen.

8. tip van de dag : vertaal "rangez vos affaires."

9. ne panique pas: als je goed hebt opgelet in klas en je leerde telkens je les na elke unité dan lukt het zeker.

Afbeeldingsresultaat voor gif cartoon francais

zaterdag 3 juni 2017


SPELLING : Afbeeldingsresultaat voor spelling cartoon

Het is een eindtoets, dus het kan gaan over alles wat je reeds zag dit jaar.

Dat lijkt veel, maar geen paniek, veel doe je al automatisch zonder na te denken.
Eens koekeloeren in je "loepje" kan helpen.
Deze lijst zegt wat er zal gevraagd worden, als je die eens overloopt met je loepje erbij zal je zien dat je al heel veel weet.1.woorden met  spr, str, sch, schr …vooraan.

2.woorden schrijven met ng en nk.

3. woorden met meertekenklanken schrijven. (vb eu, oo, ....)


4.afleidingen schrijven van woorden op d en t.

5.samenstellingen schrijven van woorden op d en t. 

6. moeilijke woorden op d schrijven die niet of moeilijk langer te maken zijn. 

7. woorden met voor- en achtervoegsels 

8. woorden met open en gesloten lettergrepen 

9.de kattenafspraak toepassen op woorden met twee of meer delen. 

10.de berenafspraak toepassen op woorden met twee of meer delen.

11.woorden schrijven met g. 

12.woorden schrijven met ch.

13. woorden schrijven met cht. 

14.een persoonsvorm op gt schrijven. ( stam  +t )

15.woorden met ei en ij 

16.woorden met au, ou, auw en ouw 

17.woorden met au(w) en ou(w) schrijven.

18.meervouden 

19.bij het schrijven van het meervoud de katten- en berenafspraak toepassen. 

20.het meervoud schrijven van woorden op a, o, u, i, ie, ee en é. 

21 de apostrof gebruiken bij het schrijven van meervouden. 

22. het trema gebruiken bij het schrijven van meervouden. 

23 afwijkende meervoudsvormen zoals musea.  

24. het verkleinwoord schrijven van woorden op a, o, u, i, ie, ee, oe en é. 

25.het verkleinwoord schrijven van woorden op ine. 

26. enkele afwijkende verkleinwoorden zoals glaasje en jongetje.  

27. een hoofdletter bij het eerste woord van een zin, bij namen en adressen, bij talen, bij wat heilig is, bij feestdagen en bij aardrijkskundige namen. 

28. weten wanneer je welk leesteken moet schrijven in een zin. 

29. woorden met een apostrof schrijven. 

30. woorden met een koppelteken schrijven.

31. woorden met een trema schrijven. 

32.de persoonsvorm schrijven in de tegenwoordige tijd.

33.de persoonsvorm schrijven in de verleden tijd van werkwoorden met klankverandering. 

34 de persoonsvorm schrijven in de verleden tijd van werkwoorden zonder klankverandering. 
  ‘ik heb’- of ‘ik ben’-vorm van werkwoorden schrijven. 

 35.woorden als banaan schrijven

 36.woorden op sie, tie en zie schrijven. 

37.woorden op ik, is, or en um schrijven. 

38. woorden met wr schrijven. 

39. woorden op b schrijven.

40.woorden met th schrijven. 

41.moeilijke woorden schrijven uit ‘Een koningin op avontuur’.

42.woorden met c als k schrijven.

43.woorden met c als s schrijven.

44.stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden schrijven. 

45.woorden schrijven met een j of w die je hoort, maar niet schrijft. woorden met i als ie schrijven


.Afbeeldingsresultaat voor spelling cartoon

Tip van de dag :

Onmiddellijk leerde ze op school Nederlands.
Ze verraste haar ouders.


maandag 13 maart 2017Afbeeldingsresultaat voor tip


Teken alle symmetrieassen !

Afbeeldingsresultaat voor vierkant

woensdag 8 maart 2017

Meten en metend rekenen : donderdag !

- bewerkingen met de schaal.

- afstanden in de tabel invullen en omzetten.

- oppervlakte berekenen.( denk aan de formule !!!! )

- afstand-  snelheid  - tijd.

- oefeningen met de tabel.

- prijs per kg.

- enz.


Afbeeldingsresultaat voor meten


Tip van de dag :


80 cl + ...... ml = 1 literdinsdag 13 december 2016

Afbeeldingsresultaat voor getallenkennis

Getallenkennis.

Getallen in een tabel plaatsen, getallenassen, rijtjes aanvullen, afronden, getalpatronen aanvullen, omzetten van % naar breuk naar getal, spinnen,...

Afbeeldingsresultaat voor tip van de dag

750000 is  250000 minder dan .......