dinsdag 27 november 2018

Wat te kennen voor TAALWIJS :

De Taalwijslessen van Kijkers 1/2/3

1. Zoeken herkennen en aanduiden van onderwerp en persoonsvorm.
    Aanduiden wat over het onderwerp gezegd wordt.  (alles behalve het onderwerp dus )
2. Werkwoorden - zelfstandige naamwoorden- eigennamen herkennen en aanduiden.
3. Staat de persoonsvorm in het enkelvoud of het meervoud, in de t.t. of de v.t.
    Zet de persoonsvorm in de gegeven tijd.

4. Verkleinwoorden en meervoudsvormen.
5. Plaats een passend bijvoeglijk naamwoord in een zin.
6. Tegengestelden en synoniemen.
7. Lidwoorden
8. Samenstellingen maken met gegeven woorden.

9. Is een woord mannelijk/vrouwelijk/onzijdig ?  Zoek het op in een woordenboek.


Tip van de dag

 Geef het verkleinwoord en het meervoud van "aardappel"

zaterdag 3 juni 2017


Afbeeldingsresultaat voor spelling

Afbeeldingsresultaat voor spelling

Het is een eindtoets, dus het kan gaan over alles wat je reeds zag dit jaar.
Dat lijkt veel, maar geen paniek, veel doe je al automatisch zonder na te denken.
Eens koekeloeren in je "loepje" kan helpen.
Deze lijst zegt wat er zal gevraagd worden, als je die eens overloopt met je loepje erbij zal je zien dat je al heel veel weet.



1.woorden met  spr, str, sch, schr …vooraan.

2.woorden schrijven met ng en nk.

3. woorden met meertekenklanken schrijven. (vb eu, oo, ....)


4.afleidingen schrijven van woorden op d en t.

5.samenstellingen schrijven van woorden op d en t. 

6. moeilijke woorden op d schrijven die niet of moeilijk langer te maken zijn. 

7. woorden met voor- en achtervoegsels 

8. woorden met open en gesloten lettergrepen 

9.de kattenafspraak toepassen op woorden met twee of meer delen. 

10.de berenafspraak toepassen op woorden met twee of meer delen.

11.woorden schrijven met g. 

12.woorden schrijven met ch.

13. woorden schrijven met cht. 

14.een persoonsvorm op gt schrijven. ( stam  +t )

15.woorden met ei en ij 

16.woorden met au, ou, auw en ouw 

17.woorden met au(w) en ou(w) schrijven.

18.meervouden 

19.bij het schrijven van het meervoud de katten- en berenafspraak toepassen. 

20.het meervoud schrijven van woorden op a, o, u, i, ie, ee en é. 

21 de apostrof gebruiken bij het schrijven van meervouden. 

22. het trema gebruiken bij het schrijven van meervouden. 

23 afwijkende meervoudsvormen zoals musea.  

24. het verkleinwoord schrijven van woorden op a, o, u, i, ie, ee, oe en é. 

25.het verkleinwoord schrijven van woorden op ine. 

26. enkele afwijkende verkleinwoorden zoals glaasje en jongetje.  

27. een hoofdletter bij het eerste woord van een zin, bij namen en adressen, bij talen, bij wat heilig is, bij feestdagen en bij aardrijkskundige namen. 

28. weten wanneer je welk leesteken moet schrijven in een zin. 

29. woorden met een apostrof schrijven. 

30. woorden met een koppelteken schrijven.

31. woorden met een trema schrijven. 

32.de persoonsvorm schrijven in de tegenwoordige tijd.

33.de persoonsvorm schrijven in de verleden tijd van werkwoorden met klankverandering. 

34 de persoonsvorm schrijven in de verleden tijd van werkwoorden zonder klankverandering. 
  ‘ik heb’- of ‘ik ben’-vorm van werkwoorden schrijven. 

 35.woorden als banaan schrijven

 36.woorden op sie, tie en zie schrijven. 

37.woorden op ik, is, or en um schrijven. 

38. woorden met wr schrijven. 

39. woorden op b schrijven.

40.woorden met th schrijven. 

41.moeilijke woorden schrijven uit ‘Een koningin op avontuur’.

42.woorden met c als k schrijven.

43.woorden met c als s schrijven.

44.stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden schrijven. 

45.woorden schrijven met een j of w die je hoort, maar niet schrijft. woorden met i als ie schrijven.

Afbeeldingsresultaat voor spelling

vrijdag 2 juni 2017

Toepassingen :


- ongelijke verdeling- korting met procent en breuken.- bruto, tarra en netto.- mediaan en gemiddelde-afstand, snelheid, tijd.-mengsels- inkoopprijs, winst, verlies-prijs per kg - liter - meter



tip van de dag :180 euro min 1/5

Afbeeldingsresultaat voor rekenen cartoon

woensdag 31 mei 2017

Afbeeldingsresultaat voor frans cartoon


Donderdag 1 juni : FRANS

Herhaal vooral unité 13-14-15-16
 (je hebt ze net allemaal moeten leren voor een toets dus....)

Tip van de dag :      vertaal :       rangez vos affaires.
                                vervoeg :    avoir  




            

dinsdag 28 maart 2017

Volgend schooljaar lopen de prutsen van het 3e kleuter op de grote speelplaats. Als alles nieuw, soms verwarrend en af en toe wat beangstigend is, kunnen ze rekenen op de stoere peters en meters van het 5e.
Vandaag deden ze al een eerste van vele activiteiten samen om elkaar te leren kennen.





































dinsdag 21 maart 2017

foto van B5.De schaakkampioenen van B5.  Proficiat !

maandag 13 maart 2017



Afbeeldingsresultaat voor tip


Teken alle symmetrieassen !

Afbeeldingsresultaat voor vierkant